rau quả

フルーツトマト、高糖度トマト栽培 - 美野里ファーム

Cà chua ăn quả, trồng cà chua hàm lượng đường cao

Cà chua trái cây hoặc cà chua có hàm lượng đường cao là gì? Nói chung, cà chua lớn có hàm lượng đường từ 8 trở lên. Một quả cà...

Cà chua ăn quả, trồng cà chua hàm lượng đường cao

Cà chua trái cây hoặc cà chua có hàm lượng đường cao là gì? Nói chung, cà chua lớn có hàm lượng đường từ 8 trở lên. Một quả cà...